• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dewatering
  drainage
  sự tiêu nước bằng bơm
  pump drainage
  sự tiêu nước bằng kênh hở
  drainage by open channel
  sự tiêu nước cho đất
  soil drainage
  sự tiêu nước mặn
  salt drainage
  sự tiêu nước mặt
  surface drainage
  sự tiêu nước mưa rào
  storm drainage
  sự tiêu nước ngầm
  subsurface drainage
  sự tiêu nước ngầm
  underground drainage
  sự tiêu nước nhân tạo
  artificial drainage
  sự tiêu nước taluy
  slope drainage
  sự tiêu nước đáy
  under drainage
  sự tiêu nước thấm
  seepage water drainage
  sự tiêu nước thẳng đứng
  vertical drainage
  sự tiêu nước theo rãnh
  gutter drainage
  sự tiêu nước theo rãnh
  rill drainage
  sự tiêu nước tự chảy
  gravity drainage
  sự tiêu nước tự nhiên
  natural drainage
  sự tiêu nước đầm lầy
  bog drainage
  sự tiêu nước đầm lầy
  swamp drainage
  draining
  surface drainage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X