• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  differential separation

  Giải thích VN: Một tiến trình trong đó khí hay hơi nước được thoát ra từ chất lỏng bằng việc giảm áp trong hệ [[thống. ]]

  Giải thích EN: A process in which gas or vapor is released from liquids by a reduction in pressure and removed from the system.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X