• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  centre of pressure

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boot
  clamping plate
  dog
  hold-down clamp
  pressboard

  Giải thích VN: Loại ván bền, được tráng một lớp men dày, làm từ sợi hữu như vỏ bào hoặc mẩu gỗ nhỏ được ép thành tấm; sử dụng trong xây [[dựng. ]]

  Giải thích EN: A strong, highly glazed board made from organic fibers, such as wood chips, or particles pressed to form a board; used for construction.

  pressed board
  pressed panel
  pressure plate
  spud
  tool-holding strap

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  press plate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X