• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  backplane
  connecting plate
  connecting slab
  joint plate
  joint tie
  patch panel
  scab
  splice
  strap
  tie plate

  Giải thích VN: Một tấm kim loại hoạt động như vật gia cố để nối đường ray giữ thanh [[ray. ]]

  Giải thích EN: A steel plate that acts as reinforcement for a railroad tie and holds the rail in place.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X