• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  antefix

  Giải thích VN: Một vật trang trí thường dạng tấm được dùng để che các phần giới hạn giữa tường [[mái. ]]

  Giải thích EN: An ornament used to conceal the ends of the joint tiles on a roof. Also, ANTIFIX.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X