• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  batten plate

  Giải thích VN: Một tấm sắt hoặc thép được dùng để nối gia cố các bộ phận của cột trụ hoặc của [[dầm. ]]

  Giải thích EN: An iron or steel plate used to join and reinforce the parts of a composite strut or girder.

  board sheathing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X