• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blanch
  bleach
  bột (đã) tẩy trắng
  bleach out
  bột tẩy trắng
  bleach powder
  dung dịch tẩy trắng
  bleach liquid
  bleaching
  bột tẩy trắng
  bleaching powder
  chất tẩy trắng
  bleaching agent
  dung dịch tẩy trắng
  bleaching liquor
  hộp tẩy trắng
  bleaching chest
  sét tẩy trắng
  bleaching clay
  sự tẩy trắng clinke
  bleaching of clinker
  tẩy trắng sét
  clay bleaching
  tẩy trắng tự nhiên
  natural bleaching
  đất sét tẩy trắng
  bleaching clay
  độ tẩy trắng
  degree of bleaching
  whiten

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bleach
  bleached
  nho khô tẩy trắng (sunfit hóa trước khi sấy)
  bleached raisin
  ong đã tẩy trắng
  bleached beeswax
  bleaching solution
  decolour
  decolourize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X