• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  contact ratio

  Giải thích VN: Trên bánh răng, tỉ lệ độ dài của đường nối hai bánh răng tới vòng quay sở, ngang bằng về trung bình số của cặp bánh răng tiếp xúc nhau cùng một [[lúc. ]]

  Giải thích EN: On a gear, the ratio of the length of the path of contact of two gears to the base pitch, equal to the average number of pairs of gear teeth in contact at any one time.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X