• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  open caisson

  Giải thích VN: Thùng chắn thường hình trụ nắp đáy mở, làm từ sắt, tông, hoặc được nề, một phần của cấu trúc nền [[móng. ]]

  Giải thích EN: A usually cylindrical caisson that is open at the top and bottom, constructed of steel, concrete, or masonry and serving as a portion of a foundation structure.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X