• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  heat abstraction
  phía thải nhiệt
  heat abstraction [dispersal] side
  sự tản nhiệt [[[thải]] nhiệt]
  heat abstraction [elimination
  heat extraction
  năng suất thải nhiệt
  heat-extraction duty
  heat rejection
  hệ (thống) thải nhiệt
  heat rejection system
  hệ thống thải nhiệt
  heat rejection system
  năng suất thải nhiệt
  heat rejection capacity
  phía thải nhiệt
  heat rejection side
  phương pháp thải nhiệt
  heat rejection method
  sự thải nhiệt dàn [[[bình]]] ngưng
  condenser heat rejection
  sự thải nhiệt tổng
  total heat rejection
  suất thải nhiệt (theo W/h)
  heat rejection rate
  thải nhiệt giàn ngưng
  condenser heat rejection
  thiết bị thải nhiệt
  heat rejection device
  thiết bị để thải nhiệt
  heat rejection device
  tỷ số thải nhiệt
  heat rejection ratio
  độ thải nhiệt tổng
  total heat rejection
  heat removal
  hệ (thống) thải nhiệt
  heat removal system
  hệ thống thải nhiệt
  heat removal system
  năng suất thải nhiệt
  heat removal duty
  năng suất thải nhiệt
  heat-removal capacity
  sự thải nhiệt hiện
  sensible heat removal
  thải nhiệt cảm nhận được
  sensible heat removal
  thải nhiệt hiện
  sensible heat removal
  tính chất thải nhiệt
  heat-removal property
  heat withdrawal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X