• Thông dụng

  Danh từ
  menu

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  mention

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bill of fare
  formula
  thực đơn làm giò
  sausage formula
  thực đơn làm xúc xích
  sausage formula
  menu
  bảng thực đơn
  menu board
  chi phí "thực đơn" của lạm phát
  menu cost of inflation
  phối thể thực đơn
  menu mix
  sự chính xác trong thực đơn
  accuracy in menu
  thực đơn du lịch
  tour menu
  thực đơn, món ăn (ngày) hôm nay
  today's menu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X