• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  reinforcing rod

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  reinforcing bar

  Giải thích VN: Một thành phần bằng thép cứng được dùng trong tông hay vữa để chống các lực bên ngoài hay ứng suất [[cắt. ]]

  Giải thích EN: A rigid steel member used in concrete or masonry to resist lateral forces or shear stresses.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X