• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electric fixtures
  electrical equipment
  bảo vệ thiết bị điện
  electrical equipment protection
  quan kiểm chuẩn thiết bị điện Na uy
  Norwegian Board for Testing and Approval of Electrical Equipment (NEMKO)
  công ty chế tạo thiết bị điện
  electrical equipment manufacturing company
  thiết bị điện mang xách được
  portable electrical equipment
  thiết bị điện trong khu nhà
  electrical equipment of building
  thử nghiệm thiết bị điện
  electrical equipment test
  electrical installation
  thiết bị điện ngoài trời
  outdoor electrical installation
  fittings
  linh kiện thiết bị điện
  electric installation fittings
  vật liệu thiết bị điện
  electric installation fittings

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X