• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  extractor
  thiết bị tách hắc ín
  tar extractor
  thiết bị tách nhựa đường
  tar extractor
  separator
  thiết bị tách
  batch separator
  thiết bị tách bụi
  dust separator
  thiết bị tách cuối
  entrainment separator
  thiết bị tách dầu (nhớt)
  oil separator
  thiết bị tách dầu cắt
  cutting oil separator
  thiết bị tách dầu ly tâm
  centrifugal oil separator
  thiết bị tách dầu mỡ
  grease separator
  thiết bị tách góc (giấy)
  corner separator
  thiết bị tách guđron
  tar separator
  thiết bị tách không khí
  air separator
  thiết bị tách ly tâm
  centrifugal separator
  thiết bị tách nhựa than
  tar separator
  thiết bị tách nước
  water separator
  thiết bị tách từ
  maBet separator
  thiết bị tách đạn
  ballistic separator
  splitter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X