• Thông dụng

  Danh từ
  axiom

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  axiomatic
  sở của một hệ tiên đề
  bases of an axiomatic system
  hệ tiên đề
  axiomatic system
  hệ tiên đề hình thức
  formal axiomatic
  ngôn ngữ tả kiến trúc tiên đề
  AADL (axiomaticarchitecture description language)
  ngôn ngữ tả kiến trúc tiên đề
  axiomatic architecture description language (AADL)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  premise
  axiom

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  precedence

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hypothesis
  axiom
  tiền đề về tính chưa thỏa mãn địa phương
  axiom of local nonsatiation
  tiền đề về tính chuyển tiếp
  axiom of transitivity
  tiền đề về tính liên tục
  axiom of continuity
  tiền đề về tính lồi
  axiom of convexity
  tiền đề về tính mua nhiều
  axiom of dominance
  tiền đề về tính phản xạ
  axiom of reflexibility
  tiền đề về tính đầy đủ
  axiom of completeness
  hypothesis

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X