• Thông dụng

  Danh từ
  chief; manager

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chief of department
  department head
  head of office

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  departmental manager
  director
  trưởng phòng ban
  divisional director
  trưởng phòng bán hàng
  sales director
  trưởng phòng khách hàng
  director of customer service
  trưởng phòng nghiệp vụ (hãng quảng cáo)
  account director
  trưởng phòng tổ chức cán bộ
  personnel director
  trưởng phòng truyền thông quảng cáo
  media director
  head of department
  senior clerk
  chief of department
  department head
  department manager

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X