• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  skew back

  Giải thích VN: Các hàng đá từ đó một vòm cuốn bật lên (trên đỉnh của một cặp) trong đó mặt trên mặt dưới chéo [[nhau. ]]

  Giải thích EN: The courses of stones from which an arch springs (onthe top of a pair) and in which the upper and lower beds are diagonal to each other.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X