• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  moving-magnet voltmeter

  Giải thích VN: Một vôn kế phụ thuộc vào độ căn thẳng của một nam châm vĩnh cửu với từ trường tạo ra bằng cuộn dây động một nam châm vĩnh cửu thứ [[hai. ]]

  Giải thích EN: A voltmeter relying on the alignment of a permanent magnet with the magnetic field produced by a moving coil and a second permanent magnet.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X