• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cholesteric material

  Giải thích VN: Vật chất dạng tinh thể lỏng hình soắn ốc bởi các phân tử uốn nhẹ theo [[lớp. ]]

  Giải thích EN: A liquid crystal material that has a spiral shape because its molecules bend slightly from layer to layer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X