• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  timber

  Giải thích VN: Thành phần bằng gỗ, thường một mẩu, thanh hay xúc [[gỗ. ]]

  Giải thích EN: A wooden member, usually consisting of a single piece of wood..

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  baulk
  lumber
  scantlings
  timbering
  wood
  vật liệu gỗ (dán) nhiều lớp
  laminated wood materials
  vật liệu gỗ khô
  fat wood
  vật liệu gỗ sợi ép
  wood fiber materials

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X