• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  advance slope grouting

  Giải thích VN: Trong việc cách chát vữa, di chuyển ngang chất vữa để ép vữa chảy xuyên qua chỗ cần [[chát. ]]

  Giải thích EN: In the placement of grouting, horizontal movement of the grout that is forced through set aggregate.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X