• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  pointing

  Giải thích VN: Vữa được sử dụng để hoàn thiện công việc liên quan đến [[đá. ]]

  Giải thích EN: The mortar used as a finishing touch to stone work.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  plaster
  chấm vữa (trát)
  plaster dot
  lớp vữa trát
  plaster coat
  lớp vữa trát lót
  primary coat (ofplaster)
  máy nâng vữa trát
  plaster hoist
  máy phun vữa trát
  plaster throwing machine
  vữa trát amian
  asbestos plaster
  vữa trát độ sệt thấp
  low consistency plaster
  vữa trát hoàn thiện
  veneer plaster
  vữa trát thô
  plaster slap
  vữa trát trần
  ceiling plaster
  vữa trát xi măng
  cement plaster
  plaster mortar
  render
  lớp vữa trát
  waterproofing render
  vữa trát hai lớp
  render-set
  stuff
  vữa tinh (vữa trát ngoài)
  fine stuff

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X