• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  gland cock
  side valve

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  check valve
  van chặn kiểu
  swing check valve
  van chặn ngang
  horizontal check valve
  van chặn thẳng đứng
  vertical check valve
  cheek valve
  cutoff valve
  van chặn dẫn động
  riding cutoff valve
  cut-out valve
  plug valve
  shutoff valve
  van chặn điện từ
  solenoid shutoff valve
  shutter valve
  shutting clack
  stop cock
  stop gate
  stop valve
  van chặn (khóa) đường hút
  suction stop valve
  van chặn kiểu vit
  screw-down stop valve
  van chặn nổi dạng quả cầu
  float stop valve
  van chặn đường hút
  suction stop valve
  van chặn đường đẩy
  discharge stop valve
  valve, check

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X