• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  hot-wire voltmeter

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  thermovoltmeter

  Giải thích VN: vôn kế cặp nhiệt được đốt nóng trong ngọn lửa điện áp đó thể đo [[được. ]]

  Giải thích EN: A voltmeter in which a thermocouple attached to a heater wire generates a voltage that may then be measured.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X