• Très occupé
  Dạo này anh ấy bấn lắm
  en ce moment, il est très occupé
  Embarrassé; gêné
  Nhiều người hỏi quá anh ấy bấn lên không biết trả lời ai trước
  il est accablé de questions et, embarrassé, il ne sait à qui répondre le premier
  Qui manque de bras; en pénurie de main-d'oeuvre
  Gia đình bấn lắm
  la famille manque de bras
  Nhà máy bấn người làm
  l'usine est en pénurie de main-d'oeuvre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X