• Marche; gradin
  Bậc cầu thang
  marches d'escalier
  Các bậc giảng đường
  les gradins d'un amphithéâtre
  Degré
  Phương trình bậc hai
  équation du second degré
  Bậc lương
  échelons de solde
  Thăng bậc
  avancer en grade
  Đứng vào bậc cao nhất
  être au premier rang
  bậc ba
  ingénieur de troisième classe
  Cycle
  Bậc trung học
  cycle secondaire
  (mot désignant des hommes de condition respectable; non traduit)
  Bậc anh hùng
  héros
  Bậc tiền bối
  prédécesseur
  Seuil (de porte; xem bậc cửa)
  (địa lý, địa chất) étage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X