• Louanger; exalter; glorifier; prôner; faire l'apologie de
  Ca tụng một món ăn ngon
  louanger un bon mets
  Ca tụng giá trị một tác phẩm nghệ thuật
  exalter le mérite d'une oeuvre artistique
  Ca tụng một chiến thắng
  glorifier une victoire
  Ca tụng vẻ đẹp một phụ nữ
  prôner la beauté d'une femme
  Ca tụng một lãnh tụ
  faire l'apologie d'un leader

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X