• Plonger dans l'eau bouillante; pocher
  Pointer
  Chần tay áo trước khi khâu
  pointer la mache avant de coudre
  Capitonner; matelasser
  Chần lưng ghế
  capitonner le dossier d' un fauteuil
  Chần chăn
  matelasser une couverture
  (thông tục) rosser; cogner
  bị bố chần nên thân
  il est rossé comme il faut par son père
  mày muốn tao chần cho không ?
  veux-tu que je te cogne ?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X