• (nông nghiệp) marcotter
  Chiết cành cam
  marcotter d'une branche d'oranger
  Transvaser
  Chiết rượu
  transvaser de l'alcool
  (hoá học) extraire
  Chiết tinh dầu bạc
  extraire l'essence de menthe
  Réduire
  Chiết tiền công
  réduire le salaire
  Pincer
  Phải chiết cái áo này lại một chút
  il faudra pincer un peu plus cet habit
  chất chiết
  extrait
  sự chiết
  extraction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X