• (động vật học) acetes
  Xem giấy moi
  Arracher; déterrer; exhumer; soutirer; pêcher
  Moi một mật
  arracher un secret;
  Moi mìn
  déterrer une mine;
  Moi một chuyện
  exhumer une vieille histoire;
  Moi tiền
  soutirer de l'argent;
  Cậu moi bộ quần áo ấy đâu ra thế
  où as-tu été pêché ce costume?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X