• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:58, ngày 6 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 13: Dòng 13:
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  -
  =====dấu tên=====
  +
  =====giấu tên=====
   +
   
  === Y học===
  === Y học===
  =====không tên, vô danh=====
  =====không tên, vô danh=====

  Hiện nay

  /ə'nɔniməs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giấu tên, ẩn danh, nặc danh
  to remain anonymous
  giấu tên
  an anonymous letter
  lá thư nặc danh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giấu tên

  Y học

  không tên, vô danh

  Kỹ thuật chung

  nặc danh
  Anonymous Call Rejection (ACR)
  từ chối cuộc gọi nặc danh
  Anonymous File Transfer Protocol (AFIP)
  giao thức chuyển tệp nặc danh
  anonymous FTP
  FTP nặc danh
  anonymous server
  server nặc danh
  anonymous user
  người dùng nặc danh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  identified , known , named

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X