• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Ngoại động từ=== =====Gắn vào, áp vào, ghép vào, đính vào, đắp vào, tra vào===== ::to apply [[...)
  (Hỏi thăm, liên hệ)
  Dòng 43: Dòng 43:
  ::[[you]] [[must]] [[apply]] [[to]] [[the]] [[secretary]]
  ::[[you]] [[must]] [[apply]] [[to]] [[the]] [[secretary]]
  ::anh phải hỏi người thư ký
  ::anh phải hỏi người thư ký
  -
  ::[[apply]] [[at]] [[the]] [[ofice]]
  +
  ::[[apply]] [[at]] [[the]] [[office]]
  ::anh hãy đến hỏi ở sở
  ::anh hãy đến hỏi ở sở

  02:23, ngày 4 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gắn vào, áp vào, ghép vào, đính vào, đắp vào, tra vào
  to apply plaster to the wound
  đắp thuốc vào vết thương
  to apply one's ear to the wall
  áp tai vào tường
  to apply the brake
  bóp phanh; đạp phanh
  Ứng dụng, áp dụng
  to apply a new method
  áp dụng một phương pháp mới
  to apply pressure on
  gây (dùng) sức ép đối với (ai...)
  Chăm chú, chuyên tâm
  to apply oneself to a task
  chuyên tâm vào nhiệm vụ; hết lòng hết sức làm nhiệm vụ
  to apply one's mind to something
  chú ý vào việc gì

  Nội động từ

  Xin, thỉnh cầu
  to apply for a post
  xin việc làm
  Có thể áp dụng vào, thích ứng với, hợp với
  this applies to my case
  việc này thích ứng với trường hợp của tôi
  Hỏi thăm, liên hệ
  you must apply to the secretary
  anh phải hỏi người thư ký
  apply at the office
  anh hãy đến hỏi ở sở

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  áp đặt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đặt
  đặt lên
  gắn
  ghép
  áp dụng
  apply a method
  áp dụng một phương pháp
  apply a theorem
  áp dụng một định lý
  apply design
  áp dụng kiểu thiết kế
  apply object style
  áp dụng kiểu đối tượng
  Does Not Apply (DNA)
  không áp dụng
  formats to apply
  các dạng áp dụng
  thi hành
  ứng dụng
  apply name
  tên ứng dụng

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  áp dụng
  sử dụng (vào việc gì ...)
  ứng dụng

  Nguồn khác

  • apply : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Fasten, fix, affix, stick, cement, glue: The signs wereapplied to the window with a special substance.
  Administer,rub in or on, embrocate: The doctor said to apply this ointmentbefore retiring.
  Appropriate, assign, allot, credit; use,utilize, employ, put to use: He had many skills, but failed toapply them in his daily work. The money raised for food wasillegally applied to paying the administrators. 4 bear, havebearing; be relevant, refer, pertain, appertain, relate, suit:I am not sure that the law applies to this situation.
  Devote,dedicate, commit, focus, concentrate, pay attention, address;do, attend, tend, Colloq buckle down (to): He stubbornlyapplies himself to the task at hand.
  Seek, go after;register, bid, try out, put in; audition, interview, makeapplication: Are you qualified to apply for a job as a nanny?7 petition, solicit; appeal, request: Geraldine applied to thecourt for compensation.

  Oxford

  V.

  (-ies, -ied) 1 intr. (often foll. by for, to, or to +infin.) make a formal request for something to be done, given,etc. (apply for a job; apply for help to the governors; appliedto be sent overseas).
  Intr. have relevance (does not apply inthis case).
  Tr. a make use of as relevant or suitable;employ (apply the rules). b operate (apply the handbrake).
  Tr. (often foll. by to) a put or spread on (applied the ointmentto the cut). b administer (applied the remedy; applied commonsense to the problem).
  Refl. (often foll. by to) devoteoneself (applied myself to the task).
  Applier n. [ME f. OFaplier f. L applicare fold, fasten to]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X