• (Khác biệt giữa các bản)
  n (đã hủy sửa đổi của 118.68.20.236, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">əˈsaɪnmənt</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  23:56, ngày 19 tháng 5 năm 2008

  /əˈsaɪnmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giao việc, sự phân công; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) việc được giao, việc được phân công
  Sự chia phần
  Sự cho là, sự quy cho
  assignment of reason
  sự cho là có lý do
  (pháp lý) sự nhượng lại, sự chuyển nhượng; chứng từ chuyển nhượng

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  đợt công tác

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  chuyển nhượng
  nhượng lại

  Nguồn khác

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  phép gán
  assignment conversion
  sự chuyển đổi phép gán
  compound assignment
  phép gán kép
  multiple assignment
  phép gán bội
  pointer assignment
  phép gán con trỏ
  single assignment
  phép gán đơn
  state assignment
  phép gán mã trạng thái
  type assignment
  phép gán kiểu
  zero assignment
  phép gán không
  sự gán

  Giải thích VN: Ví dụ gán giá trị cho một biến số.

  sự phân công

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  chuyển nhượng hợp đồng
  phân công
  work assignment
  phân công công việc
  sự ấn định

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gán
  sự cài đặt
  sự chuyển nhượng
  sự phân bố
  sự phân bổ
  sự thiết lập

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bổ dụng
  assignment limitation
  hạn chế bổ dụng
  bổ nhiệm
  special mission assignment
  sự bổ nhiệm đặc biệt vào phái đoàn
  chuyển tên người sở hữu
  công việc được giao
  work assignment
  phần công việc được giao
  nhiệm vụ
  business assignment
  nhiệm vụ thương mại
  phân công
  assignment of problem
  vấn đề phân công phân nhiệm
  job assignment
  sự phân công
  job assignment
  sự phân công tác
  work assignment
  phần công việc được giao
  sự chuyển nhượng (tài sản, quyền lợi, trái khoản ...)
  sự phân phối
  cost assignment
  sự phân phối phí tổn
  work assignment
  sự phân phối công tác
  việc chuyển nhượng chứng từ chuyển nhượng

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Allotment, allocation, apportionment, giving (out),distribution: Assignment of posts in the Cabinet is theresponsibility of the Prime Minister. 2 task, obligation,responsibility, chore, duty, position, post, charge, job,mission, commission; lesson, homework: Every agent is expectedto carry out his assignment. The school assignment for tomorrowis an essay on Alexander Pope. 3 appointment, designation,naming, nomination: The assignment of Neil Mackay to the postwas a stroke of genius.
  Designation, specification,ascription: In ancient medicine, the assignment of thefunctions of the organs was often wrong.

  Oxford

  N.

  Something assigned, esp. a task allotted to a person.
  The act or an instance of assigning or being assigned.
  A alegal transfer. b the document effecting this. [ME f. OFassignement f. med.L assignamentum (as ASSIGN, -MENT)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X