• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">´tʃainə</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">´tʃaina</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  07:20, ngày 3 tháng 3 năm 2009

  /´tʃaina/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sứ
  Đồ sứ
  china-cupboard
  tủ bày đồ sứ

  Cấu trúc từ

  to break china
  làm rối loạn, làm hỗn loạn, làm náo động

  Tính từ

  Bằng sứ
  a china cup
  tách sứ
  (thuộc) đồ sứ
  china shop
  cửa hàng bán đồ sứ

  Cấu trúc từ

  to break china
  làm rối loạn, làm hỗn loạn, làm náo động

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đồ sứ
  lát
  sứ

  Kinh tế

  Trung Quốc (tên nước, thủ đô: Bắc Kinh)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X