• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ˈfaɪfoʊ</font>'''/====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  23:37, ngày 19 tháng 5 năm 2008

  =/ˈfaɪfoʊ/

  Thông dụng

  (tin học) vào trước ra trước
  ( First in First Out)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  FIFO

  Giải thích EN: A management technique in which issues are dealt with in the order they arise, rather than lesser-priority issues being put aside for later decision. (Anacronym for first-in, first-out.).

  Giải thích VN: Một kỹ thuật quản lý trông đó các công việc được giải quyết theo thứ tự phát sinh, hơn là để những việc kém quan trọng giải quyết sau. (Một từ viết tắt của first-in, first-out).

  Bidirectional FIFO (BFIFO)
  FIFO Hai chiều
  FIFO buffer
  đệm FIFO
  FIFO Control Register (FCR)
  Bộ ghi điều khiển FIFO
  First-In First-Out (FIFO)
  vào trước ra trước-FIFO

  Tham khảo chung

  • FIFO : amsglossary
  • FIFO : Corporateinformation
  • FIFO : Foldoc

  Y Sinh

  Nghĩa chuyên ngành

  một mô hình được ứng dụng thích hợp cho việc xử lý tuần tự.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X