• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm phiên âm)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ˌmʌltiˈpɜrpəs, ˌmʌltaɪˈpɜrpəs</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  23:04, ngày 13 tháng 12 năm 2008

  /ˌmʌltiˈpɜrpəs, ˌmʌltaɪˈpɜrpəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vạn năng, có thể dùng vào nhiều mục đích

  Toán & tin

  đa mục đích

  Kỹ thuật chung

  đa chức năng
  nhiều công dụng
  multipurpose computer
  máy tính nhiều công dụng
  multipurpose grease
  mỡ nhiều công dụng
  nhiều mục đích
  vạn năng
  multipurpose cold store
  kho lạnh vạn năng
  multipurpose cold-storage house
  kho lạnh vạn năng
  multipurpose cryostat
  cryostat vạn năng
  multipurpose cryostat
  máy điều lạnh vạn năng
  multipurpose freezer
  máy kết đông vạn năng
  multipurpose freezer [froster
  máy kết đông vạn năng
  multipurpose freezing machine
  máy kết đông vạn năng
  multipurpose froster
  máy kết đông vạn năng
  multipurpose scaffold
  giàn giáo vạn năng

  Nguồn khác

  Xây dựng

  vạn năng

  Kinh tế

  đa công dụng
  multipurpose general cargo vessel
  tàu hàng tạp hóa đa công dụng
  đa mục tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X