• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  máy kết đông
  air-blast froster [quick freezer]
  máy kết đông nhanh dùng quạt gió
  automatic plate froster [freezing machine]
  máy kết đông tự động kiểu tấm
  bakery froster
  máy kết đông bánh mì
  bakery froster
  máy kết đông bánh mì [bánh ngọt, bánh nướng]
  bakery froster
  máy kết đông bánh ngọt
  bakery froster
  máy kết đông bánh nướng
  batch froster
  máy kết đông từng mẻ
  batch froster [freezing machine
  máy kết đông từng mẻ
  belt freezer [froster]
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  block froster
  máy kết đông bloc
  block froster
  máy kết đông khối
  brine froster
  máy kết đông nước muối
  brine spray froster
  máy kết đông phun nước muối
  bulk froster [freezing system]
  máy kết đông sản phẩm rời
  cabinet froster
  máy kết đông thực phẩm
  can froster
  máy kết đông hộp
  can froster [freezing system]
  máy kết đông hộp
  can froster [freezing system]
  máy kết đông sản phẩm dạng hộp
  commercial froster
  máy kết đông thương mại
  commercial froster
  máy kết đông thương nghiệp
  contact freezer [froster]
  máy kết đông tiếp xúc
  contact froster
  máy kết đông tiếp xúc
  continuous froster
  máy kết đông liên tục
  conveyor quick froster
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  cryotransfer freezer [froster]
  máy kết đông cryo
  cryotransfer freezer [froster]
  máy kết đông nhanh cryo nitơ
  cryotransfer freezer [froster]
  máy kết đông nhúng nitơ lỏng
  cryotransfer freezer [froster]
  máy kết đông nitơ lỏng
  diaphragm froster [freezing system]
  máy kết đông kiểu màng
  domestic home froster
  máy kết đông gia dụng
  flash froster
  máy kết đông cực nhanh
  flash froster
  máy kết đông tức thời
  fluidized bed froster
  máy kết đông kiểu tầng sôi
  food froster
  máy kết đông thực phẩm
  fruit juice froster
  máy kết đông nước hoa quả
  household froster
  máy kết đông gia dụng
  industrial froster
  máy kết đông công nghiệp
  liquid froster
  máy kết đông lỏng
  liquid nitrogen froster
  máy kết đông cryo
  liquid nitrogen froster
  máy kết đông nhanh cryo nitơ
  liquid nitrogen froster
  máy kết đông nhúng nitơ lỏng
  liquid nitrogen froster
  máy kết đông nitơ lỏng
  liquid nitrogen immersion froster
  máy kết đông nhúng trong nitơ lỏng
  liquid nitrogen [immersion] froster
  máy kết đông cryo
  liquid nitrogen [immersion] froster
  máy kết đông nhanh cryo nitơ
  liquid nitrogen [immersion] froster
  máy kết đông nhúng nitơ lỏng
  liquid nitrogen [immersion] froster
  máy kết đông nitơ lỏng
  mobile blast froster
  máy kết đông di động
  multilevel froster
  máy kết đông nhiều tầng
  multipurpose freezer [froster
  máy kết đông vạn năng
  multipurpose froster
  máy kết đông vạn năng
  offal freezer (froster)
  máy kết đông (thịt) phụ phẩm
  quick froster
  máy kết đông nhanh
  shelf froster
  máy kết đông kiểu giá
  shelf froster
  máy kết đông kiểu tầng
  slow froster
  máy kết đông chậm
  spray froster
  máy kết đông phun
  stationary froster
  máy kết đông cố định
  still air froster
  máy kết đông chậm
  still air froster
  máy kết đông không khí tĩnh
  superfast froster
  máy kết đông cực nhanh
  tray froster
  máy kết đông kiểu khay
  vertical plate froster
  máy kết đông kiểu tấm đứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X