• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:58, ngày 28 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'nʌmbl</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'mʌmbl</font>'''/=====
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  Hiện nay

  /'mʌmbl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng nói lầm bầm

  Động từ

  Nói lầm bầm
  Nhai trệu trạo

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X