• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 23: Dòng 23:
  ::vi sinh vật ưa khí
  ::vi sinh vật ưa khí
  ::[[anaerobic]] [[organism]]
  ::[[anaerobic]] [[organism]]
  -
  ::vi sinh vật ưa khí
  +
  ::vi sinh vật kỵ khí
   +
   
  =====vi sinh vật=====
  =====vi sinh vật=====

  04:09, ngày 21 tháng 8 năm 2012

  /'ɔ:gənizm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cơ thể; sinh vật
  he 's studying the organisms in water
  ông ta đang nghiên cứu các sinh vật ở dưới nước
  Cơ quan, tổ chức

  Chuyên ngành

  Y học

  cơ thể
  n- sinh vật

  Kinh tế

  cơ thể
  sinh vật
  aerobic organism
  vi sinh vật ưa khí
  anaerobic organism
  vi sinh vật kỵ khí
  vi sinh vật

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X