• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">stæf , stɑf</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">sta:f </font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 54: Dòng 54:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  ===Cơ - Điện tử===
  ===Cơ - Điện tử===
  Dòng 61: Dòng 61:
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====viên chức=====
  +
  =====viên chức=====
  =====vữa trộn sợi (như rơm, ximăng)=====
  =====vữa trộn sợi (như rơm, ximăng)=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====biên chế=====
  +
  =====biên chế=====
  ::[[reduction]] [[in]] [[staff]]
  ::[[reduction]] [[in]] [[staff]]
  ::sự giảm biên chế
  ::sự giảm biên chế
  ::[[service]] [[staff]]
  ::[[service]] [[staff]]
  ::biên chế phục vụ
  ::biên chế phục vụ
  -
  =====biên chế nhân sự=====
  +
  =====biên chế nhân sự=====
  -
  =====cán bộ=====
  +
  =====cán bộ=====
  -
  =====nhân viên=====
  +
  =====nhân viên=====
  ::[[advisory]] [[staff]]
  ::[[advisory]] [[staff]]
  ::nhân viên cố vấn
  ::nhân viên cố vấn
  Dòng 97: Dòng 97:
  ::[[support]] [[staff]]
  ::[[support]] [[staff]]
  ::nhân viên hỗ trợ
  ::nhân viên hỗ trợ
  -
  =====thước mia=====
  +
  =====thước mia=====
  ::[[staff]] [[holder]]
  ::[[staff]] [[holder]]
  ::giá giữ thước mia
  ::giá giữ thước mia
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====các cán bộ=====
  +
  =====các cán bộ=====
  -
  =====bộ phận quản lý=====
  +
  =====bộ phận quản lý=====
  -
  =====đội ngũ nhân sự=====
  +
  =====đội ngũ nhân sự=====
  ::[[staff]] [[assessments]]
  ::[[staff]] [[assessments]]
  ::đánh giá đội ngũ nhân sự
  ::đánh giá đội ngũ nhân sự
  -
  =====đội ngũ nhân viên=====
  +
  =====đội ngũ nhân viên=====
  -
  =====thuê mướn=====
  +
  =====thuê mướn=====
  -
  =====toàn thể nhân viên=====
  +
  =====toàn thể nhân viên=====
  =====tuyển chọn nhân viên=====
  =====tuyển chọn nhân viên=====
  Dòng 120: Dòng 120:
  =====N.=====
  =====N.=====
  =====Stick, pole, standard, baton, rod, pikestaff, pike, stake,cane, stave, shaft, alpenstock, shillelagh, club, truncheon,mace, crook, crozier, sceptre, wand, caduceus: Carrying theceremonial staff and dressed in full regalia, the officerimpressively opened the royal court proceedings. 2 personnel,employees, help, workforce, crew, team, organization: Before weintroduced computers, we had a staff of fifty doing nothing butfiling.=====
  =====Stick, pole, standard, baton, rod, pikestaff, pike, stake,cane, stave, shaft, alpenstock, shillelagh, club, truncheon,mace, crook, crozier, sceptre, wand, caduceus: Carrying theceremonial staff and dressed in full regalia, the officerimpressively opened the royal court proceedings. 2 personnel,employees, help, workforce, crew, team, organization: Before weintroduced computers, we had a staff of fifty doing nothing butfiling.=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Cơ - Điện tử]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]

  15:41, ngày 19 tháng 11 năm 2008

  /sta:f /

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .staves, staffs

  Gậy, ba toong
  Gậy quyền, quyền trượng (gậy biểu thị chức vị quyền lực)
  Nhân viên
  the hotel staff
  nhân viên khách sạn
  ( staff) ( số nhiều) cán bộ; những người có quyền lực trong một tổ chức (trái với sinh viên..), những người làm việc hành chánh (khác biệt với việc thủ công)
  a new member of (the) staff
  một cán bộ mới
  Cán, cột
  Chỗ dựa, chỗ nương tựa
  to be the staff of someone
  là chỗ nương tựa của ai
  (kỹ thuật) cọc tiêu
  (y học) dụng cụ mổ bóng đái
  Hiệu lệnh đường thông (cho người lái xe lửa)
  ( staff) ( số nhiều) ban tham mưu
  regimental staff
  ban tham mưu trung đoàn
  staff officer
  sĩ quan tham mưu
  ( staffs) ( số nhiều) ban, bộ
  editorial staffs of a newspaper
  ban biên tập một tờ báo
  ( staffs) ( số nhiều) toàn thể cán bộ nhân viên giúp việc, biên chế; bộ phận; hội đồng giảng viên
  teaching staffs
  bộ phận giảng dạy
  ( staves) ( số nhiều) (âm nhạc) khuông nhạc (như) stave

  Ngoại động từ

  Bố trí cán bộ nhân viên cho (một cơ quan); cung cấp cán bộ nhân viên cho (một cơ quan)
  to staff an office with capable cadres
  bố trí cán bộ có khả năng cho một cơ quan

  Cấu trúc từ

  the staff of life
  bánh mì (coi (như) thức ăn cơ bản nuôi sống con người)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Biên chế, thành phần nhân sự, thước đo

  Xây dựng

  viên chức
  vữa trộn sợi (như rơm, ximăng)

  Kỹ thuật chung

  biên chế
  reduction in staff
  sự giảm biên chế
  service staff
  biên chế phục vụ
  biên chế nhân sự
  cán bộ
  nhân viên
  advisory staff
  nhân viên cố vấn
  clerical staff
  nhân viên bàn giấy
  clerical staff
  nhân viên hành chính
  Engagement of Staff and Labour
  tuyển mộ nhân viên và lao động
  replacement (ofstaff)
  sự thay thế (nhân viên)
  servicing staff
  nhân viên dịch vụ
  staff assessment rates
  mức đóng góp của nhân viên
  staff compensation plan
  kế hoạch trả thù lao (lương bổng) cho nhân viên
  staff evaluation
  sự đánh giá nhân viên
  staff relations
  quan hệ với nhân viên
  support staff
  nhân viên hỗ trợ
  thước mia
  staff holder
  giá giữ thước mia

  Kinh tế

  các cán bộ
  bộ phận quản lý
  đội ngũ nhân sự
  staff assessments
  đánh giá đội ngũ nhân sự
  đội ngũ nhân viên
  thuê mướn
  toàn thể nhân viên
  tuyển chọn nhân viên
  Tham khảo
  • staff : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Stick, pole, standard, baton, rod, pikestaff, pike, stake,cane, stave, shaft, alpenstock, shillelagh, club, truncheon,mace, crook, crozier, sceptre, wand, caduceus: Carrying theceremonial staff and dressed in full regalia, the officerimpressively opened the royal court proceedings. 2 personnel,employees, help, workforce, crew, team, organization: Before weintroduced computers, we had a staff of fifty doing nothing butfiling.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X