• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 38: Dòng 38:
  ::[[you]] [[can't]] [[teach]] [[an]] [[old]] [[dog]] [[new]] [[tricks]]
  ::[[you]] [[can't]] [[teach]] [[an]] [[old]] [[dog]] [[new]] [[tricks]]
  ::(tục ngữ) tre già khó uốn
  ::(tục ngữ) tre già khó uốn
   +
  ===hình thái từ===
   +
  * V_ing : [[teaching]]
   +
  * past : [[taught]]
   +
  * PP : [[taught]]
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==

  01:24, ngày 8 tháng 12 năm 2007

  /ti:tʃ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .taught

  Dạy, dạy học; dạy bảo, dạy dỗ
  to teach children to swim
  dạy cho trẻ con tập bơi
  to teach school
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dạy học ở một trường, làm nghề nhà giáo
  Dạy, truyền (kiếng thức..)
  to teach French
  dạy tiếng Pháp
  to teach mathematics
  dạy toán
  Chủ trương; đưa ra (cái gì) như một thực tế, như một nguyên lý
  my parents taught me never to tell lies
  bố mẹ tôi dạy tôi không bao giờ được nói dối
  (thông tục) thuyết phục (ai) làm, không làm cái gì (bằng trừng phạt hoặc do kinh nghiệm)
  I'll teach you to call me a liar!
  Tao sẽ dạy cho mày dám gọi tao là đồ nói dối!

  Nội động từ

  Làm giáo viên
  she teachs at our local school
  cô ta dạy học ở trường địa phương chúng tôi
  teach one's grandmother to suck eggs
  trứng đòi khôn hơn vịt; dạy bà ru cháu
  you can't teach an old dog new tricks
  (tục ngữ) tre già khó uốn

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dạy học

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Instruct (in), inform (about), communicate (to), educate,guide, train, tutor, coach, enlighten, edify, indoctrinate,inculcate, instil, school in, demonstrate, show, familiarize oracquaint with, give lessons (in) (to); drill, discipline: Sheis qualified to teach chemistry. Captain Ross taught manyyoungsters to sail. She wants to teach when she completes hertraining.

  Oxford

  V.tr.

  (past and past part. taught) 1 a give systematicinformation to (a person) or about (a subject or skill). b(absol.) practise this professionally. c enable (a person) todo something by instruction and training (taught me to swim;taught me how to dance).
  Advocate as a moral etc. principle(my parents taught me tolerance).
  (foll. by to + infin.) ainduce (a person) by example or punishment to do or not to do athing (that will teach you to sit still; that will teach you notto laugh). b colloq. make (a person) disinclined to do a thing(I will teach you to interfere).
  Aseries of these. teach a person a lesson see LESSON. teachschool US be a teacher in a school. [OE t‘can f. a Gmc root ='show']

  Tham khảo chung

  • teach : National Weather Service
  • teach : Corporateinformation
  • teach : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X