• /sʌk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mút, sự bú, sự hút
  to give suck to a baby
  cho một đứa bé bú
  to take a suck at one's pipe
  hút một hơi thuốc
  Ngụm, hớp (rượu)
  ( số nhiều) (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) kẹo
  (từ lóng) sự vỡ mộng; sự thất vọng (như) suck-in

  Ngoại động từ

  Mút, bú, hút (chất lỏng, không khi bằng cách sử dụng cơ môi); ngậm
  to suck sweets
  mút kẹo, ngậm kẹo
  the baby sucks the breast of its mother
  đứa bé bú mẹ
  to suck at one's pipe
  hút thuốc
  to suck one's teeth
  hít hít chân răng
  Hút (về cái bơm..)
  plants that such up moisture from the soil
  cây cối hút hơi ẩm từ đất lên
  Hấp thụ, tiếp thu
  to suck in knowledge
  tiếp thu kiến thức
  Rút ra
  to suck advantage out of...
  rút ra được một điều lợi từ...
  ( + in/into) lôi kéo ai vào (một vụ bê bối..)
  ( + under/into, down/in) hút; cuốn xuống
  ( + up) nịnh hót; bợ đỡ

  Cấu trúc từ

  what a suck!
  Ê! ê! tẽn tò!
  to suck at
  hút (đầu một cái ống)
  to suck it
  hút
  Hấp thụ, tiếp thu (kiến thức...)
  Làm chìm, cuốn xuống (xoáy nước)
  (từ lóng) lừa đảo, lừa gạt, đánh lừa
  to suck out
  rút ra

  Tính từ :sucks

  Dở ẹc
  This food is sucks
  Món này dở ẹc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hút

  Kinh tế

  hút

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  phrasal verb
  bootlick , cringe , grovel , kowtow , slaver , toady , truckle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X