• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:45, ngày 6 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="violet">'ðeəfɔ:(r)</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'ðeəfɔ:(r)</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  Hiện nay

  /'ðeəfɔ:(r)/

  Thông dụng

  Phó từ

  Bởi vậy, cho nên, vì thế, vậy thì

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thành ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X