• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====(kiến trúc) đá trụ, tường chống, nền móng, trụ đỡ (ở chân tường)===== == Từ ...)
  Dòng 41: Dòng 41:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=underpinning underpinning] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=underpinning underpinning] : Corporateinformation
  -
  == Kinh tế ==
  +
  == Chứng khoán ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  == Ttck==
  +
   
  =====củng cố, làm cơ sở=====
  =====củng cố, làm cơ sở=====
  ''Giải thích VN'': The market's psychological underpinning are bullish (căn cứ vào tâm lý thị trường thì thị trường sẽ lên có tính lạc quan).
  ''Giải thích VN'': The market's psychological underpinning are bullish (căn cứ vào tâm lý thị trường thì thị trường sẽ lên có tính lạc quan).
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Ttck]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]]
   +
  [[Category:Chứng khoán ]]

  10:04, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) đá trụ, tường chống, nền móng, trụ đỡ (ở chân tường)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đá trụ (tạm thời)
  sự gia cố móng

  Giải thích EN: The process of strengthening the foundation of a structure, either to protect it from earth movement or to allow the structure to be added to or enlarged.

  Giải thích VN: Quá trình gia cố nền móng của một công trình, để bảo vệ nó khỏi sự dịch chuyển đất hay cho phép công trình có thể được thêm hay mở rộng.

  tường chắn móng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  móng
  needle beam underpinning
  gia cố móng bằng dầm đỡ
  sự xây móng
  trụ đỡ

  Giải thích EN: The system of supports constructed in such a process.

  Giải thích VN: Hệ thống các cột chống trong một quá trình như vậy.

  Nguồn khác

  Chứng khoán

  Nghĩa chuyên ngành

  củng cố, làm cơ sở

  Giải thích VN: The market's psychological underpinning are bullish (căn cứ vào tâm lý thị trường thì thị trường sẽ lên có tính lạc quan).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X