• (đổi hướng từ Abraded)
  /ə'breid/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm trầy (da); cọ xơ ra
  (kỹ thuật) mài mòn

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  hớt (da, vỏ ngoài)

  Kỹ thuật chung

  đánh bóng
  làm mòn
  mài
  mài bóng
  mài mòn
  mòn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X