• Toán & tin

  mức lẫn loạn cho phép

  Kỹ thuật chung

  mức chất lượng chấp nhận được

  Giải thích EN: An established standard for the minimum percentage of output which must meet quality criteria. Also, acceptable reliability level. Giải thích VN: Một tiêu chuẩn được thiết lập về phần trăm mức sản lượng nhỏ nhất phải đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng. Còn gọi là, acceptable reliability level.

  mức chất lượng khả chấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X