• (đổi hướng từ Acknowledging)


  /ək'nɔlidʤ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhận, thừa nhận, công nhận
  to acknowledge one's error
  nhận là mắc sai lầm
  to be acknowledged as the best player in the team
  được công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội
  to acknowledge someone's nod
  nhìn thấy và đáp lại cái gật đầu của ai
  Báo cho biết đã nhận được
  to acknowledge a letter; to acknowledge receipt of a letter
  báo là đã nhận được thư
  Đền đáp; tỏ lòng biết ơn, cảm tạ
  to acknowledge someone's service
  đền đáp lại sự giúp đỡ của ai
  to acknowledge someone's kindness
  cảm tạ lòng tốt của ai

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  báo nhận
  ACK (acknowledgecharacter)
  ký tự báo nhận
  acknowledge character
  ký tự báo nhận
  Acknowledge character (ACK)
  ký tự báo nhận
  acknowledge signal
  tín hiệu báo nhận
  Alter Context Acknowledge PPDU (ACAPPDU)
  PPDU Báo nhận ngữ cảnh thay thế
  Bus Acknowledge (BACK)
  Báo nhận theo buýt
  Capability Data Acknowledge PPDU
  PPDU báo nhận dữ liệu tiềm năng
  cease acknowledge
  báo nhận dừng
  Data Acknowledge (DAK)
  báo nhận dữ liệu
  Digital Not acknowledge (DNK)
  không báo nhận số
  Expedited Acknowledge TPDU (EATPDU)
  TPDU báo nhận đã phát
  halt acknowledge
  báo nhận tạm dừng
  hold acknowledge
  báo nhận giữ lại
  interrupt acknowledge
  báo nhận ngắt
  Interrupt Acknowledge (INTA)
  báo nhận ngắt
  Negative Acknowledge (NAK)
  báo nhận phủ định
  Remote Acknowledge Time
  thời gian báo nhận từ xa
  Resynchronize Acknowledge PPDU (RSAPPDU)
  PPDU báo nhận tái đồng bộ
  thừa nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X