• /'æləm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phèn
  ( định ngữ) (thuộc) phèn; có phèn
  alum earth
  đất phèn
  alum works
  nhà máy phèn

  Chuyên ngành

  Y học

  phèn, phèn (nhân) kali

  Kỹ thuật chung

  phèn
  acidic alum soil
  đất phèn chua
  alum clay
  đất sét chứa phèn
  alum earth
  đất chứa phèn
  alum earth
  đất phèn
  alum hardening
  sự tôi phèn
  alum mine
  mỏ phèn
  alum schist
  đá phiến chứa phèn
  alum shale
  đá phiến chứa phèn
  ammonia alum
  phèn amoni
  black alum
  phèn đen
  burnt alum
  phèn nung
  burnt alum
  phèn phi, phèn nướng
  cake of alum
  phèn cục
  chrome alum
  phèn crom
  exsiccated alum
  phèn nung, phèn phi
  feather alum
  phèn sắt
  officinal alum
  phèn dược dụng
  potash alum
  phèn kali
  potassium alum
  phèn kali
  pseudo-alum
  phèn giả
  rock alum
  đá phèn
  soda alum
  phèn sôđa
  sodium alum
  phèn nhôm narti

  Địa chất

  phèn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X