• /ʃeil/

  Thông dụng

  Danh từ

  (khoáng chất) đá phiến sét (loại đá mềm dễ vỡ thành những mảnh mỏng, bằng phẳng)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  diệp thạch

  Kỹ thuật chung

  đá phiến
  alum shale
  đá phiến chứa phèn
  asphalt-bearing shale
  đá phiến (chứa) bitum
  Autun shale oil
  dầu đá phiến Autun
  barracks shale
  đá phiến bitum ở Scotland
  bituminous shale
  đá phiến (chứa) bitum
  bituminous shale
  đá phiến bitum
  black shale
  đá phiến đen
  clay shale
  đá phiến sét
  combustible shale
  đá phiến cháy tasmanit
  dense shale
  đá phiến đặc xít
  expanded shale
  đá phiến nở
  expanded shale
  đá phiến xốp
  heaving shale
  đá phiến trương nở
  kerosene shale
  đá phiến cháy
  kerosene shale
  đá phiến chứa dầu
  oil shale
  đá phiến bitum
  oil shale
  đá phiến cháy
  oil shale
  đá phiến chứa dầu
  oil shale
  đá phiến dầu mỏ
  paraffin shale
  đá phiến chứa bitum
  paraffin shale
  đá phiến parafin
  petroliferous shale
  đá phiến cháy
  petroliferous shale
  đá phiến chứa dầu
  petroliferous shale
  đá phiến dầu mỏ
  phosphatic shale
  đá phiến photphat
  plate shale
  đá phiến dạng tấm
  resinous shale
  đá phiến bitum
  resinous shale
  đá phiến chứa dầu
  sandy shale
  đá phiến chứa cát kết
  shale diapir
  nếp điapia đá phiến (địa chất)
  shale dome
  còm đá phiến sét (địa chất)
  shale naphtha
  dầu đá phiến
  shale oil
  dầu đá phiến
  shale oil
  hắc ín đá phiến
  shale tar
  nhựa đá phiến
  shale wax
  sáp đá phiến
  shale-ash cellular concrete
  bê tông tro-đá phiến
  variegated shale
  đá phiến sặc sỡ
  wax shale
  đá phiến parafin
  wax shale
  đá phiến sáp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  clay , rock , sediment , slate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X