• /kən´kɔmitənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đi kèm với, đi đôi với, cùng xảy ra, đồng thời
  concomitant circumstances
  những trường hợp cùng xảy ra một lúc
  (y học) đồng phát

  Danh từ

  Sự việc cùng xảy ra, sự việc đi đôi; vật cùng đi
  sleeplessness is often a concomitant of anxiety
  sự khó ngủ thường đi đôi với lo âu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kèm theo
  đồng hành
  concomitant variable
  biến đồng hành

  Y học

  đồng phát, đi kèm

  Kỹ thuật chung

  trùng nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X